Tuesday, January 9, 2007

Czeladź [było: Będzin]

Dziś - jedno tylko zdjęcie. I bez komentarza.

Miejsce - Czeladź (klasztor Misjonarzy z Mariannhill).